Företagstaxi

Published / by admin

Företags Taxi är skapat för företag och uppbyggt kring företagens behov av taxitransporter. Idén är att förenkla och förbättra processerna vid tjänsteresor med taxi.

Med FöretagsTaxi kan du själv boka din taxi, rikstäckande och över nätet. Vill du istället ringa in din bokning har vi ett och samma nummer för hela Sverige.

Läs också om hur du omedelbart kan sänka dina omkostnader för taxitransporter med minst 10%. Och att du är alltid är garanterad bil i rätt tid, oavsett väder och trafiksituation.

Med FöretagsTaxi får du en rikstäckande sevice med 12.000 bilar. Läs mer om hur du och ditt företag sparar tid och pengar.